LED technológia


	

Výhody LED osvetlenia:

•  nízka spotreba elektrickej energie, 
•  dlhá životnosť až 60.000 hodín (cca 30 rokov pri 5 h. dennej prevádzke).
•  bezpečné prevádzkové napätie 12V-24V.
•  malé množstvo vyvíjaného tepla.
•  možnosť stmievania, diaľkového ovládania, alebo zmeny farieb - RGB.
•  okamžité rozsvietenie v plnej intenzite, - ideálne pre časté vypínanie a zapínanie. 
•  neemitujú UV ani infračervené žiarenie, použitie aj v aplikáciách kde je UV a IR žiarenie neprijateľné.
•  Neobsahujú ortuť a ťažké kovy, sú šetrné k životnému prostrediu a ľudskému zdraviu.

 

Životnosť LED svietidiel: 

Do našich svietidiel inštalujeme iba LED čipy triedy PROFI najnovšej generácie od renomovaných svetových výrobcov, ako sú CREE, Samsung ...  (Nejde o lacne varianty bežne dostupné v našich obchodoch.) 
Inštalované Led sú vybavené prúdovou stabilizáciou, čo zabezpečuje rovnomerný jas na celej svetelnej ploche po celu dobu životnosti a chráni Led proti prehrievaniu a tým predlžuje ich životnosť.
Tieto diody majú výrobcom garantovanú životnosť minimálne 60 000 hodín, čo predstavuje, že pri dodržaní odporúčaného tepelného manažmentu max 55°C na chladiacej časti svietidla, nebude po dosiahnutí doby 60 000h pokles svietivosti viac ako o 30%. 
Nami vykonanými meraniami sme nezaznamenali ani pri dlhodobej prevádzke úroveň teploty, priamo na Led čipe viac ako 46°C a to aj pri vysokovýkonových LEDkách.  Najvyššia teplota na telese svietidla, ktoré je zároveň aj ako chladič sa pohybovala okolo 37°C. 

Pri priemernej dennej dobe prevádzky svietidla 4 hod.  bude životnosť LED cca 34 rokov bez badateľneho úbytku intenzity svetla. Pri intenzivnej prevádzke 10 hod denne je to cca 15 rokov. po tejto dobe ledky neodchádzaju, iba sa bude postupne znižovať ich intenzita.

Bežný LED pás    LED pás s prúdovou stabilizáciou
 
    V našich riešeniach výhradne používame iba LED s prúdovou stabilizáciou 

	

	
Napájanie:
Do svietidiel je privadzané bezpečné Nízke napätie 24V, podľa druhu prevedenia LED. Výkon používaných Led napájacích zdrojov je naddimenzovaný tak, aby sa elektronika neprehrievala, čím je zabezpečená dlhá životnosť napájaceho zdroja. Ku svietidlám dodávame kvalitné overené napájace zdroje MeanWell.

Kvalita svetla:
Vieme, že dobré svetlo pomáha. Pozitívne vplýva na našu náladu a celkové zdravie. Zvyšuje našu výkonnosť a vnútornú rovnováhu. Záleží nám na kvalite osvetlenia, a preto kladieme vysoké nároky pri výbere vhodných LED svetelných zdrojov. 
Popri úspore energie a svetelnej účinnosti je jeden z najdoležiteších faktorov LED diód - Index podania farieb (collor rendering index - CRI)
Led diody v našich svietidlách majú hodnotu indexu farebného podania CRI 85 - 90. Je to hodnota, ktorá určuje ako verne sa budu zobrazovať farby osvetlene konkretnym svetelným zdrojom. Bežne dostupné Led žiarovky alebo pásy majú túto hodnotu nižšiu ako 75, čo nadobuda dojem neprirodzeného svetla unavujuce naše oči. Mnohí predajcovia zamerne tuto hodnotu neuvádzaju, alebo často ani nemaju vedomosti o tejto jednotke. Večšina z našich denných činností sú ovplyvňované kvalitou svetla a vnímaním farieb. Pri osvetlení s vysokým CRI sa potraviny javia chutnejšie, predmety majú väčšiu vizuálnu príťažlivosť a ľudia vyzerajú zdravšie.


	

	

	
Index podania farieb - porovnanie