Vášeň pre dizajn a INOVÁCIE

Projekt INELTi - osvetlenie na mieru vznikol popri dlhoročnej činnosti v oblasti svetelnej techniky a navrhovania osvetlenia. 
V roku 2014 sme vzhľadom k rýchlo nastupujúcej LED technológii začali s vlastným navrhovaním a výrobou nových originálnych dizajnov. Množstvo projektov a nových zákazníkov nás neustále posúvajú k ďalšiemu rozvoju.
 

 


 
 
 
 

Ako pracujeme

Snažíme sa striktne dodržiavať kvalitu a vždy inovovať a navrhovať dizajn a materiály k súčasným trendom.
Pri realízácii osvetlenia vychádzame v ústrety dizajnovým požiadavkam architekta s prihliadaním na dodržiavanie príslušných 
noriem pre osvetlenosť priestorov. Aj počas návrhu a výroby sviietidiel sa snažíme dolaďovať podrobnosti s investorom, aby došlo 
k perfektnému výsledku. 
 
Pri projektoch pre verejné alebo pracovné priestory overujeme hodnoty osvetlenia simuláciou vo výpočtových programoch.