Svetlo všeobecne

Pre lepšie pochopenie kvality umelého osvetlenia, jeho spektrálneho zloženia a farebného vnímania si zjednodušene vysvetlíme základné pojmy, čo vlastne svetlo je a z čoho sa skladá. Od týchto parametrov závisia najdôležitejšie merateľné vlastnosti svetla, ktoré vnímame ako kvalitatívne pre ľudské oko. Sú to farba svetla alebo teplota chromatickosti udávana v Kelvinoch a Index podania farieb, čo označuje ako verne sa nám budu javiť farby osvetlené konkrétnym svetelným zdrojom. Obe parametre majú značný vplyv na vnímanie farieb a priestoru a taktiež pôsobia na našu náladu a zdravie.
 

Čo je svetlo

Svetlo je časť elektromagnetického žiarenia 
s vlnovou dĺžkou od 380 nm do 780 nm, ktoré je viditeľné okom. Toto viditeľné spektrum je v časti medzi UV žiarením a infračerveným žiarením. Zloženie svetla a jeho vnímanie okom môže 
byť rôzne v závislosti na spektrálnom zložení jednotlivých farieb (vlnovej dĺžky a frekvencie) 
z ktorých sa konkrétne svetlo skladá. 
 

 

 

 

 

Denné Biele svetlo 

je zložené zo základných farieb (vlnových dĺžok) viditeľného spektra – červená, zelená, modrá. 

Ich zmiešaním vníma ľudské oko toto spektrum, ako biele svetlo. Potlačením niektorých farieb spektra sa mení 

odtieň bieleho svetla (teplá biela, studená biela), Kombináciou farieb môžeme vytvoriť rôznu farebnú škálu, 

alebo uplnou absenciou niektorých farieb može vzniknúť monochromatické svetlo určitej vlnovej dĺžky a farby svetla, či už červená, modrá, zelená, alebo iné. Prirodzeným zdrojom bieleho svetla je Slnko . Emituje fotóny so všetkými vlnovými dĺžkami v rozsahu viditeľného spektra.

 

 

Podobne je to aj pri umelom osvetlení. Každý druh svetelného zdroja, či klasické vláknove a halogenove žiarovky, linearne a kompaktné žiarivky, sodíkové a halogenidové výbojky, alebo LED, vyžaruju určitú im charakteristickú farbu svetla zo škály viditeľného farebného spektra v porovnaní s denným svetlom