3D návrhy a projekcia osvetlenia

Plánujete stavbu, či rekonštrukciu? 
                  Neviete si dobre predstaviť vybrané osvetlenie, či dizajnový prvok vo Vašom interiéri?  -  Nemusíte sa obávať.
 
Súčasťou našich služieb je vypracovanie 3D vizualizácie priestoru a návrhu vhodného osvetlenia  podľa požiadaviek projektu, alebo podľa predstáv investora. 
Na základe Vášho projektu či náčrtu vypracujeme vyzualizáciu požadovaného efektu presne a hlavne vierohodne. Používame profesionálne výpočtove programy, ktorých výstupným produktom je komplexný dokument s výsledkami  výpočtov a návrhu osvetlenia, v súlade s platnými EN normami. 
 
Čo obsahuje návrh osvetlenia?
 
  • 3D vizualizácia priestoru s navrhnutými svietidlami
  • Rozmiestnenie a počet svietidiel v priestore
  • Zobrazenie hodnôt intenzity osvetlenia v priestore
  • Opis technológie a možností regulácie osvetlenia 
  • Vyhodnotenie energetickej náročnosti riešenia
  • Kalkulácia investičných nákladov
  • Výpočet návratnosti​

Náhľad vypracovaných 3D vizualizácii osvetlenia?